Urencriterium

Wanneer voldoe ik aan het urencriterium?

Als u voldoet aan deze voorwaarden:

U besteedt in een kalenderjaar 1.225 uur of meer aan uw bedrijf.
U moet óók aan deze voorwaarde voldoen als u uw bedrijf in de loop van het jaar start of stopt.
U besteedt meer tijd aan uw bedrijf dan aan ander werk. Bijvoorbeeld als u ook in loondienst werkt. Was u de laatste 5 jaar 1 of meer jaren geen ondernemer? Dan geldt deze voorwaarde niet.
Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dus ook bijvoorbeeld uw reistijd en tijd om uw administratie te doen of uw website te onderhouden.

U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u die uren bezig bent geweest voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld door ze bij te houden in een agenda. Wij kunnen er om vragen.

Ik ben zwanger

Dan mag u over 16 weken de uren die u niet werkt, maar anders wel zou werken, meetellen als gewerkte uren.

Welke uren tellen niet mee voor het urencriterium?

Ziekte en vakantie tellen niet mee.

En ook niet de uren waarop u wel beschikbaar bent voor uw bedrijf, maar niet werkt. Bijvoorbeeld als u in het weekend telefonisch bereikbaar bent. Krijgt u dan een telefoontje van een klant en gaat u aan de slag? Dan tellen die gewerkte uren natuurlijk wel mee.